Al eerder een RI&E opgesteld?

Gebruik de gegevens van je bestaande RI&E en zorg voor een actuele versie. Je maakt direct een up-to-date plan van aanpak. Niet alleen omdat dit moet, maar vooral voor de veiligheid van je collega’s.

Nog geen RI&E?

Dan is het hoog tijd dat je er een opstelt. Een RI&E is de basis van je arbobeleid. Met de gratis, online RI&E Bouwnijverheid maak je makkelijk en snel een goede RI&E. Je brengt de risico’s in kaart en genereert vervolgens automatisch een plan van aanpak. Niet alleen omdat het moet, maar vooral voor de veiligheid van je collega’s.Waarom een RI&E

Ieder bedrijf met werknemers – ook inleenkrachten – is volgens de Arbowet verplicht om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen en een plan van aanpak te hebben uitgevoerd. Om aan deze verplichting te voldoen, heeft Arbouw de online applicatie RI&E Bouwnijverheid ontwikkeld. In de RI&E Bouwnijverheid leg je vast of het werk in je bedrijf gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Vanuit de RI&E die je opstelt, genereer je eenvoudig een plan van aanpak, waarin je aangeeft binnen welke termijn je concrete maatregelen neemt en wat deze maatregelen opleveren. Zo vormt je RI&E de basis voor je arbobeleid.

Een RI&E is er vooral voor de veiligheid van je collega’s!

De RI&E Bouwnijverheid is vernieuwd!


  • Gratis
  • Geheel online
  • Snel en eenvoudig in te vullen
  • Erkend door de branche en het Steunpunt RI&E
  • Na invullen geen toetsing voor bedrijven tot en met 25 medewerkers
  • Automatisch opstellen van een plan van aanpak met te nemen maatregelen
  • Meer dan 85 beroepen, met actuele beroepsbeschrijvingen
  • Overzichtelijk dashboard met inzicht in openstaande activiteiten
  • Melding van deadlines


De verplichting om een RI&E op te stellen is vastgelegd in artikel 5 (inventarisatie en evaluatie van de risico’s) en artikel 14 (bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming) van de Arbowet. Heb je geen of geen goede actuele RI&E? Dan kun je een waarschuwing of boete krijgen.Hoe werkt het?

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. De RI&E Bouwnijverheid is onlangs geactualiseerd en verbeterd. Je selecteert eenvoudigweg de beroepen in jouw bedrijf, bepaalt de risico’s en transporteert de noodzakelijke maatregelen naar je plan van aanpak. Op het dashboard krijg je een overzicht van de te nemen acties en de bijbehorende data. Is een datum van een geplande maatregel bijna verlopen? Dan krijg je hierover automatisch bericht.


Aan de slag


Ik heb al een account en wil mijn RI&E updaten

Log hier in en ga direct aan de slag met de vernieuwde RI&E Bouwnijverheid.

Inloggen

Ik heb nog geen account en wil direct een RI&E maken

Maak eerst een account aan. Je stelt dan eenvoudig de RI&E en het plan van aanpak op voor je bedrijf.

Maak een account54% van de bouwbedrijven heeft de RI&E niet op orde